Vanaf € 95,- all-in prijs

In-Company trainingen

Vestigingen door heel Nederland

Ook op zaterdag

Algemene voorwaarden

Cursus aanmelden
Cursussen kunnen worden aangemeld per e-mail: info@ARBOopleidingscentrum.nl
Ook kunt u aanmelden via de website, onder ‘inschrijven’. Het is van belang dat u dit formulier correct invult zodat wij de informatie voor de certificaten en passen juist kunnen verwerken.

Cursuslocatie
ARBO Opleidingscentrum heeft een eigen opleidingsruimtes verspreid door Nederland. Hier kunnen alle cursussen onder de juiste condities gegeven worden. Ook is het mogelijk dat cursussen op een andere locatie worden gehouden. Wanneer u beschikt over een geschikte theorieruimte is dit mogelijk. Wilt u gebruik maken van uw eigen machines? Dat kan. Wij vragen wel een kopie van het geldige keuringsbewijs.

Datum van de cursus
Wij proberen altijd samen met u de meest geschikte datum vast te stellen. Het inplannen van datums met een termijn van 14 dagen vooraf is standaard. Maar u kunt ten allen tijde bij ons informeren naar de mogelijkheden. In overleg kunnen we altijd kijken wat er te regelen is!

Gegevens
Na uw aanmelding voor een cursus en het akkoord over datum, locatie en tarief, wordt er door ons een factuur gestuurd. Deze dient door u bevestigd te worden.

Geheimhouding
ARBO Opleidingscentrum zal haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

Andere Taal
Standaard worden onze cursussen in de Nederlandse taal gegeven. Een aantal opleidingen kunnen ook in het Engels, Pools, Frans of in het Duits worden gegeven. Informeer hier voor naar de mogelijkheden.

Annulering
Bij een geboekte cursus zijn 1 of meer instructeurs de hele dag voor uw cursisten beschikbaar gesteld. Indien cursisten zich onverhoopt moeten afmelden dient dit tijdig per e-mail aan ons te worden doorgegeven. Bij annulering zullen de cursuskosten (gedeeltelijk) volgens onderstaande staffel worden gefactureerd:

Annulering vooraf (in werkdagen) % van de cursuskosten
6 – 9 werkdagen 50%
3 – 5 werkdagen 75%
1 – 2 werkdagen 90%
Op cursusdag (geen afmelding) 100%

Deelnemerslijst
Voor de aanvang van de cursus ontvangen wij van u de cursistgegevens (kopie legitimatiebewijs, geen rijbewijs). Juiste cursistgegevens zijn van belang voor de vermelding op het certificaat en de pas.

Benodigdheden
De cursisten dienen altijd op de cursusdag een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Tijdens het praktijkdeel van de cursusdag is het dragen van veiligheidsschoenen vereist (Heftruck en Hoogwerker). Opleidingen bestaan uit een theorie- en een praktijkdeel. Het theoriedeel wordt afgerond met een schriftelijke toets (examen). Ook het praktijkgedeelte wordt afgerond met een examen of test waarbij de instructeur de kandidaat beoordeelt. Bij dagopleidingen op de locatie van ARBO Opleidingscentrum zal worden gezorgd voor koffie en/of thee en een lunch. De deelnemers zullen zich vanwege de veiligheid tijdens de cursus altijd aan de instructies van hun instructeur dienen te houden.

Certificaat en pas
Voor kandidaten die de opleiding voldoende hebben afgerond zal het certificaat en de ARBOpas de eerste werkdag worden opgestuurd indien de factuur betaald is. Het is van belang dat de correcte gegevens van de cursist zijn doorgegeven samen met een kopie van het identiteitsbewijs.

Slagen
Onder de begeleiding van onze instructeurs is het vrijwel altijd mogelijk om tot een goed eindresultaat van de opleiding te komen. Echter, het is ook denkbaar dat dit niet lukt. Onvoldoende capaciteiten voor het veilig werken kunnen reden zijn om een deelnemer geen certificaat toe te kennen. Ook het veiligheidsgedrag speelt een rol bij de beoordeling van een kandidaat. Bij onvoldoende resultaat zal met de opdrachtgever worden overlegd of een herkansing gewenst en/of mogelijk is.

Betaling
Alle betalingen dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Alleen wanneer dit is gebeurd zullen de certificaten en passen op de dag van de cursus meegegeven worden. Wanneer de factuur nog niet betaald is worden de pas en het certificaat ingehouden tot de factuur betaald is en vervolgens verzonden.